null Bolagsstämman gav Finavia anvisningar om det fortsatta arbetet kring derivatfrågan

Bolagsstämman gav Finavia anvisningar om det fortsatta arbetet kring derivatfrågan

Nyhet 31.05.2016 12.33 fi sv en

Minister Anne Berner (foto: LVM)

Finavia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 31 maj 2016 i Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2015 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Till Finavias styrelse 2016 utnämndes de sju tidigare ledamöterna.

- Bolagsstämman förutsatte att bolagets nya styrelse noggrant överväger möjligheten att väcka skadeståndstalan med anledning av den skada bolaget orsakades till följd av de derivatavtal som ingicks 2011 och att styrelsen i år fattar ett beslut i frågan. Bolagets ledning måste ta hänsyn till besluten i de pågående polisundersökningarna och i eventuella åtalsprövningar samt bedöma om det är möjligt att kräva att bolaget får ersättningar på basis av dem. Bolagets ledning ska också beakta de beslut som Finansinspektionen fattar i ärendet, konstaterar minister Anne Berner.

Ministeriets ägarstyrning har sedan i höst arbetat aktivt för att säkerställa att ansvarsfrågorna kring Finavias derivatinstrument utreds grundligt.

Statens revisionsverk utför en laglighetsgranskning av ansvarsfrågorna kring Finavias derivat och granskningen blir klar i juni. Finansinspektionens rapport om bankernas verksamhet med avseende på derivatavtalen färdigställs enligt uppgift före midsommar.