Bolagsstämman gav Finavia anvisningar om det fortsatta arbetet kring derivatfrågan

Nyhet 31.05.2016 12.33 fi sv en

Minister Anne Berner (foto: LVM)

Finavia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 31 maj 2016 i Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2015 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Till Finavias styrelse 2016 utnämndes de sju tidigare ledamöterna.

- Bolagsstämman förutsatte att bolagets nya styrelse noggrant överväger möjligheten att väcka skadeståndstalan med anledning av den skada bolaget orsakades till följd av de derivatavtal som ingicks 2011 och att styrelsen i år fattar ett beslut i frågan. Bolagets ledning måste ta hänsyn till besluten i de pågående polisundersökningarna och i eventuella åtalsprövningar samt bedöma om det är möjligt att kräva att bolaget får ersättningar på basis av dem. Bolagets ledning ska också beakta de beslut som Finansinspektionen fattar i ärendet, konstaterar minister Anne Berner.

Ministeriets ägarstyrning har sedan i höst arbetat aktivt för att säkerställa att ansvarsfrågorna kring Finavias derivatinstrument utreds grundligt.

Statens revisionsverk utför en laglighetsgranskning av ansvarsfrågorna kring Finavias derivat och granskningen blir klar i juni. Finansinspektionens rapport om bankernas verksamhet med avseende på derivatavtalen färdigställs enligt uppgift före midsommar.