Cheferna i kommunikationsministeriets nya organisation utnämnda

Nyhet 19.11.2015 13.45 fi sv en

Kommunikationsministeriet omorganiseras den 1 januari 2016. Den nya organisationen fick i dag nya chefer när statsrådet utnämnde avdelningscheferna och minister Berner förordnade enhetsdirektörerna till sina tjänster.

I oktober utnämndes Harri Pursiainen till kanslichef, också för en femårsperiod som börjar den 1 juni 2016. Kommunikationsdirektörens, ekonomidirektörens och förvaltningsdirektörens uppgifter och tjänster påverkas inte av den nya organisationsmodellen.

Från och med den 1 januari 2016 har kommunikationsministeriet följande enheter och avdelningar med följande chefer:

Avdelningen för koncernstyrning, avdelningschef, överdirektör Juhapekka Ristola
Ekonomienheten, ekonomidirektör Jaana Kuusisto
Förvaltningsenheten, förvaltningsdirektör Päivi Viippola
Styrningsenheten, enhetsdirektör Ari-Pekka Manninen

Avdelningen för tjänsteproduktion, avdelningschef, överdirektör Minna Kivimäki
Marknadsenheten, enhetsdirektör Laura Eiro
Enheten för grundläggande tjänster, enhetsdirektör Laura Vilkkonen

Avdelningen för kunskapshantering, avdelningschef, överdirektör Olli-Pekka Rantala
Enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet, enhetsdirektör Päivi Antikainen
Säkerhetsenheten, enhetsdirektör Timo Kievari

Nätavdelningen, avdelningschef, överdirekör Mikael Nyberg
Utvecklingsenheten, enhetsdirektör Risto Murto, ministeriets beredskapschef
Funktionssäkerhetsenheten, enhetsdirektör Sabina Lindström

Kommunikation, kommunikationsdirektör Taina Pieski

Därtill utnämndes kommunikationsrådet Kristiina Pietikäinen till ministeriets strategidirektör och regeringsrådet Kaisa Leena Välipirtti till lagstiftningsdirektör. När Kaisa Leena Välipirtti går i pension den 1 april 2016 övertar regeringsrådet Silja Ruokola hennes uppgifter.