Cinia Group i statens direkta ägo

Pressmeddelande 31.08.2017 14.27 fi sv en

Cinia Group Ab överförs från Governia Oy i statens direkta ägo och i fortsättningen är det kommunikationsministeriet som svarar för bolagets ägarstyrning. Statsrådet fattade beslut i ärendet den 31 augusti. Överföringen träder i kraft den 1 september 2017.

I bakgrunden till ägarförändringen finns finanspolitiska ministerutskottets beslut från i juni. De andra ägarna i Cinia utöver staten är Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och OP Gruppen.

Mer information

Jarkko Paldanius, regeringsråd, tfn 0295 342 070