Dagens diskussion: Nya roller för nyttjande av personuppgifter?

Nyhet 01.09.2016 09.18 fi sv en

MyData2016 (Bild: MyData2016)

Konferensen MyData2016 samlar experter från olika håll i världen för att diskutera, ventilera och visionera kring nyttjandet av personuppgifter. MyData är en verksamhetsmodell som utvidgar och ändrar rollerna för dem som tillhandahåller, använder och utnyttjar data. Kommunikationsministeriet är konferensens främsta samarbetspartner.

MyData eller mina data är en snabbt växande modell för att utnyttja personuppgifter. Modellen ger den enskilda individen tillgång till uppgifter som gäller honom eller henne och till att utnyttja dem. Det finns en stor mängd personuppgifter om medborgarna i den offentliga förvaltningens register, företagens kundsystem och olika nättjänsters databaser. Denna information om personer har ett allt större samhälleligt och ekonomiskt värde. Särskilt stort är det ekonomiska värdet eftersom man uppskattar att det i utnyttjandet av personuppgifter finns en dold affärspotential på flera miljarder euro. Därför behöver vi verksamhetsmodeller för att med de berörda personernas samtycke omvandla data till tjänster.

På konferensen MyData granskas nyttjandet av personuppgifter från många olika infallsvinklar med fokus på affärsverksamhet, forskning, teknik, politik och medborgarsamhället. På konferensen presenterar företag och organisationer sina lösningar på förvaltningen av personuppgifter. Avsikten är att finna även internationellt fungerande modeller för att kunna hantera personcentrerade uppgifter i tjänster över organisationsgränserna.

My Data är ett fenomen som är under utveckling globalt och som i allt högre tempo ger upphov till ny teknik och affärsverksamhet. Därför är det viktigt med en mångfacetterad diskussion på bred bas om tillgången till data och om villkoren för nyttjandet av data.

Kommunikationsministeriet deltar i konferensen i egenskap av samarbetspartner. Kanslichef Harri Pursiainen håller ett anförande vid öppningen av konferensen den 31 augusti och kommunikationsminister Anne Berner vid avslutningen den 2 september.

MyData är en del av regeringens spetsprojekt där syftet är att skapa förutsättningar för tillväxt för digital affärsverksamhet. Målet är att öka nyttjandet av data i affärsverksamhet och i denna strävan är MyData en nyckelfaktor till framgång.

Konferensen MyData2016 pågår i Helsingfors från den 31 augusti till den 2 september 2016. Under de tre dagarna arrangeras totalt 40 olika evenemang med 120 talare. Konferensen arrangeras av Open Knowledge Finland, Aalto University och Fing.