Dataombudsmannen Reijo Aarnio är Finlands regerings kandidat till posten som chef för dataskyddsbyrån

Pressmeddelande 18.03.2004 00.00 sv

17.3


Finlands regering har som mål att dataombudsman Reijo Aarnio väljs till generaldirektör för den myndighet för nät- och informationssäkerhet som skall grundas inom Europeiska unionen. Reijo Aarnio betraktas som en mycket stark kandidat, eftersom han är en känd och ansedd expert på frågor kring dataskydd och datasäkerhet över hela Europa.

Teleministrarna inom Europeiska unionen beslöt i november 2003 att grunda en myndighet för nät- och informationssäkerhet. Byråns måsättning är att öka gemenskapens och medlemsländernas beredskap att bekämpa problem i dataskyddet. Man har beslutat att placera byrån i Grekland.

Reijo Aarnio (48) är till sin utbildning juris kandidat och har verkat som dataombudsman sedan november 1997.

Den europeiska nät- och informationssäkerhetsbyrån inleder sin verksamhet tidigast i slutet av detta år. Antalet anställda på byrån kommer att vara omkring 30 och budgeten för verksamhetsperioden (2004-2008) är cirka 33 miljoner euro. Posten som generaldirektör lediganslås under mars månad.

Tilläggsinformation:
överdirektör Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742