Tillbaka

De lokala radiostationerna gör programutbudet mångsidigare

De lokala radiostationerna gör programutbudet mångsidigare

Pressmeddelande 02.02.2006 14.50 sv


I huvudstadsregionen, Åbo och Kuopio finns det största utbudet att välja mellan i fråga om de privata kanalernas radioutbud. Det ensidigaste programutbudet finns i Vasa, Seinäjoki och Villmanstrand. I synnerhet de lokalt inriktade kanalerna gör i allmänhet radioprogrammens helhet mångsidigare.

De här uppgifterna framgår ur utredningen Koncessionsbelagt radioutbud 2005 som kommunikationsministeriet låtit göra. I den undersöktes radioprogrammens innehåll och mångsidigheten i utbudet. Undersökningen beskriver de radioprogram som hörs i sexton städer.

Koncessionerna för den koncessionsbelagda radioverksamheten går ut i slutet av 2006. Ministeriet beslöt att låta göra en undersökning som beskriver radioverksamheten i anslutning till beredningen av den nya koncessionsrundan. Man ville ha en systematisk bild av innehållet i de privata radiokanalerna, eftersom man inte tidigare gjort en motsvarande undersökning. Radiokoncessionerna är för närvarande lediga att sökas fram till den 28 februari. Kommunikationsministeriet har för avsikt att regelbundet upprepa undersökningen av mångsidigheten i radioutbudet.

Enligt undersökningen är utbudet av tal- och muskiprogram vanligen mångsidigare än medeltalet i de städer som har en lokalt inriktad radiokanal. Antalet kanaler garanterar inte i sig mångsidighet i utbudet av talprogram. Däremot är vanligen musikutbudet mer mångsidigt ju fler kanaler som hörs i staden.

De mångsidigaste talprogrammen hörs i huvudstadsregionen, Joensuu och Åbo. Olika slag av musik hör man för sin del mest i Jyväskylä och Björneborg.

Den största andelen tal i sitt programutbud hade Lähiradio i Helsingfors, Radio Robin Hood i Åbo och Oikea Asema i Kuopio. Klarast specialiserad är Classic Radio, vars sändningar till 80 procent består av klassisk musik. Delvis rikstäckande Radio Dei är för sin del specialiserad på andliga program och musik.

Toimiluvanvarainen radiotarjonta 2005 (Koncessionsbelagt radioutbud 2005). Kommunikationsministeriets publikationer 4/2006. Försäljning Edita Abp, tfn 0204 5005. För pressen från ministeriets information, tfn (09) 160 28332 eller info@mintc.fi. Rapporten finns också i pdf-form på ministeriets webbplats www.mintc.fi/julkaisusarja.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887
forskare Marko Ala-Fossi, Tammerfors universitet, tfn 040 749 4599