Tillbaka

Den internationella konventionen om hantering av barlastvatten lades fram för godkännande

Den internationella konventionen om hantering av barlastvatten lades fram för godkännande

Nyhet 16.06.2016 16.44 fi sv en

Regeringen framställde den 16 juni att republikens president stadfäster den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten. Det föreslås att republikens president samtidigt stadfäster lagarna om sättande i kraft av konventionen. Lagarna träder inte i kraft förrän konventionen har trätt i kraft både internationellt och för Finlands del.

Barlastvattenkonventionen träder i kraft internationellt tolv månader efter det att 30 stater och 35 procent av världens tonnage anslutit sig till den. Konventionen väntas träd i kraft under 2017.

Konventionen innehåller bland annat bestämmelser om hanteringen av barlastvatten, eventuella undantag och befrielser samt övervakning av hanteringen. Internationella sjöfartsorganisationen IMO antog konventionen 2004.

Ikraftträdandet innebär att fartyg i utrikestrafik i regel måste ha utrustning som hanterar barlastvattnet. Internationella sjöfartsorganisationen IMO beslutade 2013 att utrustning för hantering av barlastvattnet kan installeras i fartygen stegvis under fem år efter det att konventionen träder i kraft, alltså senast 2022.

Att konventionen träder i kraft har positiva effekter på den finska marintekniska industrin (clean tech) eftersom marknaden för nya hanteringssystem för barlastvatten blir större.