Den internationella konventionen om hantering av barlastvatten lades fram för godkännande

Nyhet 16.06.2016 16.44 fi sv en

(Foto: LVM)

Regeringen framställde den 16 juni att republikens president stadfäster den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten. Det föreslås att republikens president samtidigt stadfäster lagarna om sättande i kraft av konventionen. Lagarna träder inte i kraft förrän konventionen har trätt i kraft både internationellt och för Finlands del.

Barlastvattenkonventionen träder i kraft internationellt tolv månader efter det att 30 stater och 35 procent av världens tonnage anslutit sig till den. Konventionen väntas träd i kraft under 2017.

Konventionen innehåller bland annat bestämmelser om hanteringen av barlastvatten, eventuella undantag och befrielser samt övervakning av hanteringen. Internationella sjöfartsorganisationen IMO antog konventionen 2004.

Ikraftträdandet innebär att fartyg i utrikestrafik i regel måste ha utrustning som hanterar barlastvattnet. Internationella sjöfartsorganisationen IMO beslutade 2013 att utrustning för hantering av barlastvattnet kan installeras i fartygen stegvis under fem år efter det att konventionen träder i kraft, alltså senast 2022.

Att konventionen träder i kraft har positiva effekter på den finska marintekniska industrin (clean tech) eftersom marknaden för nya hanteringssystem för barlastvatten blir större.