null Den nya lagen om alkolås ska göra lagstiftningen klarare

Den nya lagen om alkolås ska göra lagstiftningen klarare

Pressmeddelande 28.04.2016 13.50 fi sv

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om alkolås som ska ersätta de gällande speciallagarna. Enligt förslaget flyttas de bestämmelser som gäller alkolåsövervakad körrätt till körkortslagen.

Alkoholen är en av de faktorer som ökar olycksrisken i vägtrafiken allra mest. Alkolåset har konstaterats vara ett effektivt medel för att förebygga rattfylleri, och användningen av alkolås håller på att öka i Europa.

Syftet med den proposition som regeringen lämnade den 28 april är förutom att förebygga rattfylleri också att eliminera oklarheter och bristfälligheter i den gällande lagstiftningen och att förbättra skyddet för personuppgifter. Ett syfte är också att sänka kostnaderna för alkolåsprogrammet och att öka användningen av alkolås som ett alternativ till körförbud.

Lagens tillämpningsområde ska omfatta godkännande, montering, service och användning av alkolås som används vid alkolåsövervakad körrätt, alkolås på s.k. medicinska grunder och alkolås som används vid skol- och dagvårdskörningar. Övrig användning omfattas inte av bestämmelserna.

Enligt propositionen ska uppgifterna om användning av alkolås vid alkolåsövervakad körrätt inte längre registreras i alkolåstillverkarnas eller deras representanters datasystem. Inte heller ska uppgifterna förmedlas till polisen. För att förhindra rattfylleri ska man i stället utnyttja alkolåsets tekniska egenskaper på ett sätt som anges i en föreskrift av Trafiksäkerhetsverket.

Det föreslås att sådana on/off-brytare som monterats till alkolåset och som inte är godkända av alkolåstillverkaren och Trafiksäkerhetsverket ska kriminaliseras. Alkolås kan i fortsättningen ställas in så att de hindrar antingen att fordonet startar eller att det rör sig. Alla bestämmelser som gäller alkolåsövervakad körrätt föreslås bli flyttade till körkortslagen.

Lagförslaget stöder regeringens spetsprojekt för avveckling av normer. Genom ändringarna görs lagstiftningen klarare och minskas den administrativa bördan.

Ytterligare information:

trafikråd Kimmo Kiiski, tfn 0295 34 2304