Den nya vägtrafiklagen tar sikte på en tryggare framtid

Nyhet 23.11.2017 14.37 fi sv en

Bilar på väg i winter (Bild: Rodeo)

Regeringen lämnade riksdagen den 23 november 2017 en proposition med förslag till ny vägtrafiklag. Avsikten med den nya lagen är att öka smidigheten och säkerheten i trafiken, att skapa förutsättningar för digitalisade transporter och säker automatisering och att samtidigt avveckla regleringen.

I propositionen har alla de bestämmelser som gäller vägtrafiken samlats till en konsekvent helhet. Antalet enskilda författningar har blivit färre, författningarna har förenklats och myndigheternas förfaranden har moderniserats.

Vägtrafiklagen omfattar principerna för trafiken och trafikreglerna, bestämmelser om trafikanordningar och vägmärken, regler för användningen av fordon och påföljder för trafikförseelser. Enligt kommunikationsminister Anne Berner är vägtrafiklagen en av de lagar som mest påverkar människornas vardag och därför måste den vara så entydig och så lätt att förstå som möjligt.

- Syftet med lagstiftningen är att få alla vägtrafikanter att handla på ett enhetligt och förutsägbart sätt. För att trafiken ska vara trygg, smidig och ekologisk krävs det att vägtrafikanterna tillräckligt väl känner till spelreglerna i trafiken och inser meningen med dem. Om vägtrafikanterna förstår och tolkar reglerna på rätt sätt är det också lättare för dem att följa dem, summerar Berner.