null Den övre åldersgränsen för förare av tunga fordon slopas i början av februari

Den övre åldersgränsen för förare av tunga fordon slopas i början av februari

Pressmeddelande 14.01.2010 17.11 fi sv

Den övre åldersgränsen på 70 år för bussförare och förare av tunga fordonskombinationer slopas. Körrätten för lastbils- och bussförare som fyllt 70 år är i kraft högst två år i sänder. En förlängning av körrätten förutsätter alltid att man med läkarintyg kan påvisa att hälsokravet för körkortstillstånd är uppfyllt.

Statsrådet föreslog den 14 januari 2010 stadfästande av en ändring av vägtrafiklagen. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagen fredagen den 15 januari. Lagen träder i kraft den 1 februari 2010.

Under lagbehandlingen i riksdagen skärptes övervakningen av förarnas körförmåga. Ifall avsikten är att framföra fordonskombinationer med last eller bussar med passagerare förutsätter körrätt som gäller lastbilsdragen fordonskombination av klass E eller buss att man har ett intyg av en läkare som är bevandrad i geriatri. Med ett intyg av en annan läkare är det möjligt att få körrätt som gäller fordonskombination utan last eller buss utan passagerare.

Dessutom förutsatte riksdagen att man vidtar ytterligare åtgärder för att stöda lagen, bland annat för att skapa ett mångsidigt och pålitligt system för utvärdering av körförmågan, för att öka forskning och undervisning i trafikmedicin samt för att ge ett tillräckligt regelverk åt de läkare som utför undersökningarna. Riksdagen fäste också uppmärksamhet vid hur yrkesförare och transportsektorns företagare omfattas av arbetsplatshälsovård.

Genom att körkorten för tunga fordon är i kraft en kortare tid och genom att hälsotillståndet oftare följs upp strävar man att öka trafiksäkerheten. Då den övre åldersgränsen avlägsnas ger det dessutom en möjlighet för arbetsföra förare att fortsätta sin yrkeskarriär. Det underlättar transportföretagens verksamhet då kraven på yrkeskompetens och körkort som gäller förare av tunga fordon har skärpts.

Ikrafttagandet av den nya lagen underlättas genom att förare av tunga fordonskombinationer eller buss, som förlorat sin körrätt på grund av den övre åldersgränsen högst ett år innan lagen trätt i kraft, kan återfå körrätten utan ny förarexamen. Ifall man ansöker om obegränsad körrätt bör till ansökan om körtillstånd bifogas ett läkarintyg utfärdat av en läkare som är bevandrad i geriatri

Ifall det gått över ett år sedan en person förlorat sin körrätt på grund av den övre åldersgränsen är förutsättningen för att få tillbaka tillståndet att personen avlägger en ny förarexamen.

I alla dessa fall beviljas ett nytt körkort för högst två år.

Ytterligare information
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571, 040 716 4140