Den riksomfattande kollektivtrafikkampanjen uppmuntrar passagerarna tillbaka ombord

Pressmeddelande 07.06.2022 09.30 fi sv en

Du är väntad. Med på färden: kollektivtrafiken. (Bild: Hasan & Partners)

Den riksomfattande kollektivtrafikkampanjen som genomförs i samarbete mellan olika myndigheter fortsätter den 7 juni 2022. Kampanjen uppmuntrar passagerarna att återgå till kollektivtrafiken. Kampanjen tog i slutet av 2021 en paus på grund av det försämrade coronavirusläget.

Kollektivtrafikkampanjen har sin grund i att antalet passagerare i kollektivtrafiken har minskat drastiskt under coronapandemin. Genom kampanjen uppmuntrar vi passagerarna att återgå till kollektivtrafiken och därigenom till att delta i evenemang och umgås med andra människor. Kampanjens bärande budskap är ”vi väntar på Dig”. Kampanjen kommer att synas och höras i olika kommunikationskanaler – på webben, i radio och i sociala medier.

Kollektivtrafikkampanjen arrangeras i samarbete mellan kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och statsrådets kanslis kommunikationsinsats Finland fixar det.

Kampanjen har sitt ursprung i de diskussionsmöten mellan kommunikationsminister Timo Harakka och aktörerna inom kollektivtrafiken som ordnades på distans sommaren 2020. Då uppstod idén till en första kampanj för att stödja kollektivtrafiken. Den kollektivtrafikkampanj som nu fortsätter är en fortsättning på kampanjen från sommaren 2020.

Ytterligare information:

Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 040 081 6187, susanna.niinivaara@gov.fi

Tiia Orjasniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 441 5730, tiia.orjasniemi@gov.fi (kollektivtrafik)