Det är viktigt att minnas reglerna för körning i tunnel

Nyhet 30.12.2008 17.11 fi sv

På väg E18 mellan Helsingfors och Åbo öppnas i början av året fyra nya, över 500 meter långa tunnlar, där det gäller att komma ihåg reglerna för körning i tunnel.

I en tunnel får man inte backa eller göra U-sväng och det är obligatoriskt att använda körljus. Man får stanna ett fordon endast i en nödsituation eller vid fara och också då bör man i mån av möjlighet använda platser som är reserverade för detta ändamål. Motorn bör stängas av om stoppet drar ut på tiden.

Det har inte tidigare funnits över 500 meter långa tunnlar i Finland. Den första var tunneln i Nordsjö, som är 1,5 kilometer lång och som togs i bruk i januari 2008.