null Det återgås till normala kör- och vilotider i tunga trafiken

Det återgås till normala kör- och vilotider i tunga trafiken

Pressmeddelande 25.05.2020 08.34 fi sv en

Rekka tiellä (Kuva: Shutterstock)

De undantagsbestämmelser om kör- och vilotiderna för tung trafik som utfärdades på grund av coronaläget upphör att gälla. Det återgås till normala kör- och vilotider den 1 juni 2020.

De temporära undantagen trädde i kraft den 27 mars 2020 och deras giltighetstid förlängdes med små ändringar den 26 april 2020. Undantagsförordningen är i kraft till den 31 maj 2020.

För dessa undantag krävs EU-kommissionens samtycke. Kommissionen anser att det från och med juni inte längre finns tillräckliga grunder för undantag i kör- och vilotiderna i medlemsstaterna. Till exempel godstrafiken har börjat löpa smidigt vid EU:s inre gränser. Enligt kommissionen skulle fortsatta undantag öka förarnas utmattning och leda till en betydligt större trafiksäkerhetsrisk.

Mer information

Veli-Matti Syrjänen, specialsakkunnig, tfn 050 470 7 708

Erik Asplund, ledande sakkunnig, tfn 050 463 7034

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter @Wirensini