null Det blir inga vägavgifter för den tunga trafiken

Det blir inga vägavgifter för den tunga trafiken

Nyhet 15.05.2008 17.23 sv

Några vägavgifter för den tunga trafiken tas åtminstone än så länge inte i bruk. Kommunikationsministeriet har avslutat planeringen av ett försök med vägavgift.

Avsikten var att pröva avgifterna i sydöstra Finland, där det finns mycket tung godstrafik och utländsk trafik. Den arbetsgrupp som förberett försöket beslutade emellertid att föreslå att man inte går in för ett försök med regionala vägavgifter.

Gruppen, som leddes av kanslichef Harri Pursiainen, konstaterade att den inte lyckats hitta något sådant regionalt betalsystem som man efterlyste i uppdraget, som inte ökar transportkostnaderna för företagen i regionen. En avgift för användningen av vägarna hade försvagat lönsamheten för företagen i sydöstra Finland och varit ett hinder för företag att placera sig där. Att returnera avgifterna till inhemska företag kommer inte heller på fråga som lösning.