Det blir lättare att byta trafikförsäkring

Pressmeddelande 29.03.2012 13.36 fi sv en

Ägaren till ett fordon behöver inte i fortsättningen göra en skild registeranmälan när trafikförsäkringsuppgifterna ändras. Det betyder att det blir lättare att konkurrensutsätta försäkringsbolag.

Anmälningsskyldigheten överförs till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget ska göra anmälan på Trafiksäkerhetsverkets elektroniska tjänst. Uppgiften om ändringarna förmedlas direkt till fordonstrafikregistret.

Syftet är att utveckla de elektroniska tjänsterna i anslutning till registreringen av fordon och att underlätta medborgarnas handlande i registreringsärenden.

Statsrådet ändrade förordningen om registrering av fordon torsdagen den 29 mars.

Förordningen träder i kraft den 2 juni 2012.


Ytterligare information: Maija Audejev, regeringsråd, kommunikationsministeriet, tfn 09 160 28566 och Simo Karppinen, ledande expert, trafiksäkerhetsverket, tfn 050 384 3086