null Det blir lättare att grunda banor för övningskörning

Det blir lättare att grunda banor för övningskörning

Nyhet 11.02.2010 17.00 fi sv

Kommunikationsministeriet frångår begränsningarna beträffande orten när det gäller övningsbanor som är avsedda för förarundervisning. En ny övningsbana får grundas om den uppfyller säkerhetsföreskrifterna och är godkänd av Trafiksäkerhetsverket.

Från början av mars blir det möjligt att bygga övningsbanor som används året runt oberoende av på vilken ort de byggs. Samtidigt upphör möjligheten att grunda banor som används endast vintertid. De nuvarande banorna för användning vintertid får tills vidare användas för övningskörning, förutsatt att deras tillstånd är i kraft. Med ändringen strävar ministeriet att trygga möjligheten till övningskörning året runt.

Genom ändringen förenhetligas också kraven på övningsbanor, eftersom kilometerbegränsningen som gäller banor för vinterbruk anses begränsa konkurrensen. I norra Finland har det hittills varit möjligt att övningsköra på en särskild bana för vinterbruk ifall avståndet från bilskolan till den närmaste godkända banan är över 60 km.

Förarundervisningen som siktar på det första bilkörkortet är delad i två avsnitt. Till vartdera avsnittet av undervisningen hör körning på övningsbana. Samtidigt då man övergick till förarundervisning i två avsnitt tog ministeriet i bruk begränsningar beträffande orterna för övningsbanorna. Med begränsningen ville man säkra att det uppstod ett tillräckligt täckande nätverk av övningsbanor.

Ändringarna beträffande övningsbanorna träder i kraft den 1 mars 2010.

Ytterligare information:
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571, 040 716 4140