Digitas koncessioner får ny ägare

Pressmeddelande 28.09.2012 09.54 fi sv en

Statsrådet har beslutat att försäljningen av nätbolaget Digita Ab till Suomi Broadcast Networks Oy inte påverkar giltigheten för Digitas eller Digi Waves Oy:s koncessioner.

Digita är den viktigaste upprätthållaren av tv- och radionät i Finland och bolaget har två nät som täcker hela landet. Statsrådet har beviljat Digita fem nätkoncessioner för tv- och radiosändningar. Digita äger Digi Waves, som har tillstånd att sända AM-sändningar i huvudsak från Finland till utlandet.

Suomi Broadcast Networks ägs av fonden First State European Diversified Infrastructure Fund FCP-SIF. Det bolag som administrerar fonden är en del av Commonwealth Bank of Australias europeiska kapitalförvaltningsbolag.

Dessutom beviljade statsrådet Digita nätkoncession för kanalknippet H på UHF-bandet till utgången av 2016. Nätet ska omfatta 60 procent av befolkningen i Fastlandsfinland före utgången av 2013.

Ytterligare information
Kaisa Laitinen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 772 7643
Olli-Pekka Rantala, chef för enheten för kommunikationsmarknaden, tfn 050 344 3400