null Direktsändningar kan även i fortsättningen textas i samband med reprissändningar

Direktsändningar kan även i fortsättningen textas i samband med reprissändningar

Pressmeddelande 14.05.2020 13.20 fi sv

Rundradions studio (Foto: Ilmari Fabritius / Yle)

Rundradions rätt att texta direkta televisionssändningar först i samband med en reprissändning förlängs fram till den 31 december 2020. 

Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde den 14 maj 2020 att förlänga det temporära undantaget i förordningen om televisions- och radioverksamhet, enligt vilken textningstjänsten i fråga om direktsändningar som hör till programutbudet kan levereras i samband med en reprissändning. Det temporära undantaget gällde ursprungligen fram till den 1 juni 2020.

För närvarande är det inte tekniskt möjligt att texta alla finsk- och svenskspråkiga televisionssändningar i samband med direktsändningen. Ett exempel på detta är de regionala nyheterna som sänds direkt och samtidigt i olika regioner. Det finns ingen lämplig teknik för samtidig textning av dessa.

En förlängning av det temporära undantaget till slutet av året främjar tillhandahållandet av textningstjänst av god kvalitet på längre sikt. Såvida undantaget inte hade förlängts, skulle Rundradion i fråga om direktsändningar ha ålagts en textningsskyldighet på 100 procent.

Förordningen kommer nästa gång att ses över hösten 2020 när ändringarna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation har trätt i kraft. I samband med detta bedöms behovet av att gradvis öka textningen av direktsändningar efter det att det temporära undantaget upphör att gälla.

Ytterligare information

Päivi-Maria Virta, ledande sakkunnig, tfn 050 362 7906

Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502