Diskussion om de möjligheter till ny business som den digitala omvälvningen skapar

Nyhet 01.07.2016 12.56 fi sv en

iPad (Bild: Rodeo)

Kommunikationsminister Anne Berner bjöd in ett antal internationella aktörer till diskussion om digitaliseringen i samhället och de möjligheter den skapar. Temat var speciellt de affärsmodeller som utnyttjar digitaliseringens möjligheter, såsom delningsekonomi och andra verksamhetsmodeller som baserar sig på efterfrågan.

Tjänster som baserar sig på delning eller efterfrågan och som utnyttjar digitaliseringens möjligheter utmanar alltmer den traditionella affärsverksamheten. De mest synliga exemplen i fråga om nya affärsmodeller är de internationella aktörerna Uber, som tillhandahåller transporttjänster, och Airbnb, som tillhandahåller logitjänster. Också i Finland finns det flera tjänsteleverantörer vars verksamhet baserar sig t.ex. på samutnyttjande, återanvändning eller återvinning.

– Vid diskussionsmötet granskade man fördelarna och nackdelarna med de nya affärsmodellerna och dryftade hur man med hjälp av dem kan skapa tillväxt och välfärd. Även idéer om vad regeringarna och de politiska beslutsfattarna bör göra för att främja digital affärsverksamhet granskades från olika perspektiv, beskriver minister Berner diskussionen.

Det var fråga om ett diskussionstillfälle med deltagare som företräder internationella företag såväl inom den traditionella affärsverksamheten som inom den nya affärsverksamhet som baserar sig på digitalisering.

Diskussionen ordnades i Helsingfors den 30 juni 2016 under ledning av minister Anne Berner. Minister Berner har tidigare träffat framstående internationella experter inom trafik och kommunikation vid motsvarande diskussioner i november 2015 och april 2016.

Rundabordsdiskussionen hänförde sig till regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet, där fokus ligger på att främja digitaliseringen av näringslivet. Målet för projektet är att göra Finland till en gynnsam verksamhetsmiljö för digitala tjänster och affärsmodeller.