Dokusåpan dominerar det finländska tv-utbudet

Nyhet 15.07.2013 14.20 fi sv en

En undersökning på uppdrag av kommunikationsministeriet publicerades under ledning av minister Pia Viitanen den 11 juli.

Enligt utredningen är dokusåpan den största enskilda programgenren på de finländska gratiskanalerna. Näst mest programtid får utländsk fiktion och på tredje plats kommer underhållning och lätt musik. Dokusåpan undersöktes nu för första gången som en egen programgenre.

Målet med rapporterna om det finländska tv-utbudet är att ge en kvantitativ helhetsbild om programmet och helhetsutbudet i de finländska kanalerna. I rapporten undersöktes riksomfattande gratiskanaler Yle TV1, Yle TV2, Yle Fem, Yle Teema, MTV3, Sub, Ava, Nelonen, JIM, Liv, The Voice/Kutonen, TV5, SuomiTV och Fox. Informationen baserar sig på ett fem veckors urvalsmaterial, materialet samlades in under veckorna 8, 16, 33, 42 och 51.

År 2012 var det sammanlagda programutbudet utgående från urvalet i medeltal 1354 timmar i veckan, det vill säga 193 programtimmar om dygnet. På veckonivå ökade kanalernas sammanlagda programutbud med 135 timmar jämfört med år 2011, vilket delvis förklaras med förändringar på kanalplanet. Ava blev en riksomfattande gratiskanal och Fox ersatte SuomiTV.

Även om gratisutbudet av program ökade minskade många av de gamla kanalerna sina sändningar. Utbudet minskade i timantal på alla Yles kanaler samt på MTV3 och Sub. På Nelonen Medias, det vill säga Nelonen, Liv och Jim, ökade däremot programutbudet. Timantalet i programutbudet på TV5 och Kutonen hölls på nästan samma nivå som tidigare.