Domännamn också för privatpersoner

Pressmeddelande 17.06.2004 00.00 sv

Privatpersoner som är minst 15 år kan i fortsättningen ansöka om ett finskt domännamn. Hittills har domännamn beviljats endast åt företag och andra sammanslutningar. En privatperson kan ansöka om ett domännamn som utgörs av vilket som helst ledigt artnamn, en förkortning eller ett egennamn, till exempel www.mattimeikäläinen.fi.

Regeringen beslutade om innehållet i ändringsförslaget till lagen om domännamn onsdagen den 16 juni. Om ikraftträdandet av lagen om domännamn bestäms särskilt genom förordning.

Enligt lagförslaget skall ett domännamn beviljas åt den person som först ansöker om namnet. Det skall inte vara möjligt ansöka om domännamn som baserar sig på en annan fysisk persons namn. Personer skiljs åt från varandra med hjälp av personbeteckningen. För att undvika missbruk skall ansökan om privatpersoners domännamn granskas noggrannare en andra domännamn.

Privatpersoner ansöker om domännamn hos Kommunikationsverket i huvudsak på samma sätt som företag och andra sammanslutningar. Giltighetstiden för domännamnet och förfarandet för att säga upp det eller förnya det är likadana som i den gällande lagen om domännamn.

Den nuvarande lagen om domännamn trädde i kraft i september 2003. Då bereddes ansökarna en möjlighet att fritt välja ett domännamn som fyller vissa grundkriterier. Domännamnet behövde inte längre vara identiskt med det firmanamn eller varumärke som ansökaren registrerat hos Patent- och registerstyrelsen. Samtidigt började man också bevilja domännamn som baserar sig på allmänna ord.

Ett domännamn kostar för närvarande 55 euro. Domännamnet är giltigt tre år åt gången. För tillfället finns det ca 80 000 finska .fi-domännamn.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Laura Vilkkonen, tfn (09) 160 28391, 040 500 0817