null Dupletter av körkort blir tidsbundna

Dupletter av körkort blir tidsbundna

Nyhet 26.11.2015 13.59 fi sv

Körkort (Bild: Rodeo)

Regeringen föreslår att dupletter av långvariga körkort som utfärdats före 2013 i fortsättningen ska vara tidsbundna. För närvarande gäller dupletter av sådana körkort fram till det att det ursprungliga körkortet upphör att gälla.

De tidsfrister som anges i EU:s direktiv om körkort antogs i Finland den 19 januari 2013. Ett körkort för personbil är giltigt 15 år och ett körkort för lastbil eller buss fem år. Efter tidsfristen måste kortet förnyas. När innehavaren har fyllt 70 år är kortets giltighetstid fem eller två år, beroende på körkortskategori.

Ansökan om duplett av körkort eller ersättande körkort ska göras t.ex. om innehavaren har bytt namn eller om körkortet har blivit stulet, förkommit eller förstörts.

Regeringen överlämnade ett lagförslag om detta till riksdagen den 26 november. Lagen föreslås träda i kraft den 1 november 2016.