Eeva-Liisa Poutanen ny överdirektör för Havsforskningsinstitutet

Pressmeddelande 08.06.2005 14.08 sv


Statsrådet utnämnde den 8 juni filosofie doktor, överinspektör Eeva-Liisa Poutanen (52) till överdirektör för Havsforskningsinstitutet. Överdirektör Poutanen tillträder tjänsten den 1 juli.

Poutanen går över till tjänsten som överdirektör från miljöministeriets miljövårdsavdelning. Vid Havsforskningsinstitutet har Poutanen verkat som forskare och specialforskare i olika uppgifter sedan 1984. Dessutom innehar hon en docentur vid kemiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Havsforskningsinstitutet, som lyder under kommunikationsministeriet, producerar forskning inom havsvetenskaperna både för beslutsfattarna och för praktiska behov. Institutet betjänar myndigheterna, näringslivet och enskilda medborgare och deltar aktivt i samarbetet inom branschen i hemlandet och internationellt.

Pentti Mälkki, som lett Havsforskningsinstitutet sedan 1990, gick i pension den 1 januari 2005.


Ytterligare information:
avdelningschef Harri Cavén, tfn (09) 160 28500