Elektroniska registeranmälningar för fordon tas i bruk

Pressmeddelande 20.05.2010 14.31 fi sv

Statsrådet har godkänt en förordningsändring som möjliggör elektronisk registeranmälan för fordon. Den elektroniska tjänsten gör registeranmälningen snabbare, gör att registeruppgifterna blir bättre uppdaterade och sänker kostnaderna för anmälningen.

Via registreringstjänsten, som kommer att finnas på Trafiksäkerhetsverkets webbplats, kan man anmäla om att en bil har avställts eller påställts för användning i trafik. Via tjänsten kan man också beställa ett nytt registreringsintyg för ett fordon, i stället för ett intyg som förkommit eller förstörts. Tidigare har man varit tvungen att personligen göra motsvarande anmälningar endera på besiktningskontoret eller försäkringsbolaget.

Till en början står den elektroniska tjänsten endast till personkundernas förfogande. De elektroniska registreringstjänsterna tas i bruk stegvis. Avsikten är att tjänsteutbudet utvidgas och utvecklas på basis av den respons kunderna ger. Det går fortsättningsvis att göra registeranmälan för fordon också på det traditionella sättet.

Samtidigt som den elektroniska tjänsten tas i bruk ändrar kommunikationsministeriet avgiftsförordningen för Trafiksäkerhetsverket. Genom ändringen blir det möjligt att skilt prissätta den elektroniska tjänsten. Avgiften för en elektronisk registeranmälan är 6,50 euro.

Statsrådet beslutade om en ändring av förordningen om registrering av fordon den 20 maj 2010. Avsikten är att den nya förordningen träder i kraft den 26 maj 2010.

Motsvarande modeller för elektronisk registrering används för närvarande i Sverige, Island, Estland, Nederländerna och Storbritannien.

Ytterligare information:
trafikrådet Kari Saari, tfn (09) 160 28557, 050 558 7461
enhetschef Simo Karppinen, tfn 050 384 3086, Trafiksäkerhetsverket