Emil Asp blir avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion för viss tid

Pressmeddelande 12.08.2022 09.55 fi sv

Enhetsdirektör Emil Asp (Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)

Enhetsdirektör Emil Asp har utnämnts till ett tjänsteförhållande som avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion för tiden 1–30 september 2022.

Asp, som är direktör för marknadsenheten vid ministeriets avdelning för tjänsteproduktion, sköter tjänsten som avdelningschef under tiden för förfarandet för tillsättning av avdelningschefstjänsten.

Ytterligare information

Minna Laatikainen, personalchef, minna.laatikainen(a)gov.fi, tfn 050 307 7190