Emil Asp LVM:n palveluosaston määräaikaiseksi osastopäälliköksi

Tiedote 12.08.2022 09.47 fi sv

Yksikön johtaja Emil Asp (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)

Liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.-30.9.2022 on nimitetty yksikön johtaja Emil Asp.

Ministeriön palveluosaston markkinayksikön johtajan tehtävässä toimiva Asp hoitaa osastopäällikön virkaa osastopäällikön virantäyttömenettelyn ajan.

Lisätietoja

henkilöstöpäällikkö Minna Laatikainen, minna.laatikainen(at)gov.fi, p. 050 307 7190