En ny trafiksäkerhetsdelegation har tillsatts

Pressmeddelande 22.05.2012 10.33 fi sv en

Regeringen tillsatte den 10 maj en ny trafiksäkerhetsdelegation för perioden 2012 - 2015. Delegationen har till uppgift att bistå kommunikationsministeriet vid planeringen och genomförandet av trafiksäkerhetspolitiken.

Delegationen består av representanter för ministerier och sakkunnigorganisationer inom trafiksäkerhet som genom sina uppdrag främjar genomförandet av den riksomfattande trafiksäkerhetsplanen.

Delegationen tillsätts för tre år i sänder. Mandattiden för den nya delegationen löper ut den 14 maj 2015. Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande samt 13 andra medlemmar och deras personliga suppleanter.

Ordförande för delegationen är överdirektör Minna Kivimäki och vice ordförande är regeringsrådet Silja Ruokola från kommunikationsministeriet.
Delegationens medlemmar och deras personliga suppleanter (inom parentes) är:

Kimmo Kiiski, trafikråd, kommunikationsministeriet (Mikko Karhunen, överingenjör, kommunikationsministeriet)

Lena Andersson, lagstiftningsråd, justitieministeriet (Aarne Kinnunen, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet)

Pentti Saira, polisdirektör, inrikesministeriet (Jari Pajunen, polisinspektör, inrikesministeriet)

Petteri Katajisto, överingenjör, miljöministeriet (Ulla Koski, regionplaneringsråd, miljöministeriet)

Merja Söderholm, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet (Mari Miettinen, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet)

Jukka Lehtinen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet (Tarja Riihimäki, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet)

Anne Herneoja, överdirektör, Trafikverket (Auli Forsberg, trafiksäkerhetschef, Trafikverket )

Marko Sillanpää, överdirektör, Trafiksäkerhetsverket (Inkeri Parkkari, ledande sakkunnig, Trafiksäkerhetsverket)

Anna-Liisa Tarvainen, verkställande direktör, Trafikskyddet (Juha Valtonen, forskningschef, Trafikskyddet)

Kari Rantala, chef för Rörliga polisen, polisråd, Rörliga polisen (Jarmo Rintanen, trafikpolisinspektör, Rörliga polisen)

Ulla Niku-Koskinen, verkställande direktör, Trafikförsäkringscentralen (Pekka Sulander, direktör för skadeförebyggande, chef för undersökning av trafikolyckor, Trafikförsäkringscentralen)

Silja Siltala, trafikingenjör, Finlands Kommunförbund rf (Jussi Rahikainen, utvecklingschef för räddningsväsendet, Finlands Kommunförbund rf)

Seppo Kolehmainen, polisdirektör, Polisstyrelsen (Esko Kesti, polisöverinspektör, Polisstyrelsen)

Trafiksäkerhetsdelegationen bistås av delegationens arbetssektion. Delegationen kan dessutom anlita utomstående sakkunniga på trafiksäkerhetsområdet.

Ytterligare information

Merja Vahva, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2555