En parlamentarisk grupp ska lösa trafiknätets reparationsskuld

Nyhet 11.02.2014 11.44 fi sv

Kommunikationsministeriet grundar en parlamentarisk arbetsgrupp för att kartlägga alternativ för att minska trafiknätets reparationsskuld. Arbetsgruppen leds av trafikminister Merja Kyllönen.

- Att minska trafiknätets reparationsskuld är ett långsiktigt beslut som berör hela folket. Därför tycker jag det är viktigt att det behandlas av parlamentets stora sammansättning, säger trafikminister Kyllönen.

Arbetsgruppen utreder alternativ för hur man ska fortgå för att minska reparationsskulden. Dessa kan vara bl.a. nya koncept, nya tekniska lösningar och att effektivera användningen av finansieringen. Arbetsgruppen utarbetar även en gemensam lägesbild över trafiknätets tillstånd och gör upp ett förslag för en ändamålsenlig finansieringsnivå för att utveckla bastrafikledshållningen och trafiknätet på lång sikt.

Riksdagens kommunikationsutskott har bett kommunikationsministeriet om en utredning före den 30 mars 2014 om modeller för förverkligandet av bastrafikledshållningen och investeringsprojekt i framtiden. Den parlamentariska arbetsgruppens arbete besvarar för sin del denna begäran om utredning.

Ministeriet har bett de partier som representeras i riksdagen att utnämna två av sina ledamöter till denna arbetsgrupp.

Arbetsgruppen stöds av experter från kommunikationsministeriet, finansministeriet och Trafikverket, och under arbetet åhörs experter från olika instanser.

Den parlamentariska arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 1 mars till den 31 maj 2014.