En ställföreträdare till dispaschören förordnades

Pressmeddelande 18.03.2022 12.37 fi sv

Lastfartyg i Östersjön (Bild: Lasse Hendriks/Shutterstock)

Statsrådet förordnade den 17 mars 2022 juris licentiat Peter Sandell till ställföreträdare för dispaschören från och med den 1 april 2022.

Dispaschör i Finland är docent, juris doktor Lauri Railas.

Dispaschörsbefattningen är lagstadgad i Finland. Dispaschören är underställd kommunikationsministeriet.

Ytterligare information:

Minna Laatikainen, personalchef, tfn 0295 342 132