Enhetliga rättigheter för busspassagerare inom EU

Nyhet 06.06.2013 14.25 fi sv

Kollektivtrafiklagen ändras. Lagen kompletteras med stadganden om tillämpningen av förordningen om busspassagerares rättigheter i Finland. Regeringen har föreslagit att lagen stadfästs den 6 juni. Lagen träder i kraft den 1 juli 2013.

Bakgrunden för lagändringen finns i EU:s direktiv om busspassagerares rättigheter, som trädde i kraft den 1 mars 2013. Förordningen förtydligar rättigheterna för busspassagerare. Busspassagerare får således enhetliga rättigheter som omfattar hela EU. Rättigheter av detta slag är redan sedan tidigare skyddade i järnvägs-, flyg- och vattentrafiken.

Största delen av de nya rättigheterna gäller i bussarnas fjärrtrafik på minst 250 kilometer långa, regelbundna rutter. Passageraren har dessa rättigheter oberoende av hur lång sträcka han eller hon färdas på en sådan rutt.

Passagerarna har rättigheter bland annat i anslutning till försening eller inställning av resan. Passagerarna ska bland annat erbjudas mellanmål, om en minst tre timmar lång resa försenas med över 90 minuter. Med EU:s direktiv garanteras även rätt att återfå priset för biljetten eller att boka om resan, om resan bedöms bli försenad med över två timmar.