Ett digitaliseringsprojekt för intelligentare affärsverksamhet

Nyhet 20.01.2016 13.24 fi sv

Ekonomin genererar enorma mängder data som kan utnyttjas för att underlätta företagens vardag. Projektet TALTIO är ett viktigt initiativ när det gäller att skapa enhetliga former för ekonomiska data och skapa interoperabilitet mellan olika aktörer, sade kommunikationsminister Anne Berner vid ett evenemang som Ekonomiadministrationsförbundet arrangerade den 18 januari 2016.

Under evenemanget presenterades bl.a. ett digitaliseringsprojekt som finländare har utvecklat. Det rör sig om ett system för ekonomiförvaltning som bygger på bokföringsverktyget TALTIO, där poster som ska införas i bokföringen, t.ex. nätfakturor, med hjälp av en likformig beskrivning får en standardiserad elektronisk form. Det här underlättar hanteringen av data mellan olika aktörer.

- TALTIO är ett led i ett av regeringens spetsprojekt som syftar till att ta i bruk stora informationsmaterial. Ekonomiska data är en typ av data som har många användningsmöjligheter. Åtkomsten till ekonomiska data och möjligheten att kombinera ekonomiska data med andra datakällor öppnar för en ny och innovativ serviceutveckling.

- Min förhoppning är att digitaliseringen av ekonomiförvaltningen också ska underlätta små och medelstora företags dagliga affärsverksamhet i form av automation och bättre riskhantering. Då kan experterna koncentrera sig på verksamhet som ger större mervärde. Så uttryckte minister Berner sina förväntningar på projektet.

TALTIO-projektet utgör en del av det spetsprojekt som genomförs under ledning av kommunikationsminister Anne Berner och som syftar till att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Målet för den åtgärdshelhet inom spetsprojektet som syftar till att utnyttja stora informationsmaterial och My data (persondata) är att vi i Finland ska ha de globalt sett bästa omvärldsvillkoren för sådan affärsverksamhet som grundar sig på utnyttjande av data och för tillväxt inom branschen.

Minister Berner talade vid evenemanget Tili- ja vero -päivät, som ordnades av Ekonomiadministrationsförbundet den 18 januari 2016.