null EU:s transportministrar diskuterade coronavirusets inverkan på trafik- och transportsektorn

EU:s transportministrar diskuterade coronavirusets inverkan på trafik- och transportsektorn

Pressmeddelande 19.03.2020 17.40 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka vid videokonferens med EU:s transportministrar (Bild: KM)

Vid sin videokonferens idag den 18 mars diskuterade EU:s transportministrar coronavirusets inverkan på trafik- och transportsektorn och de gemensamma åtgärder som behövs för att minimera störningar på EU:s inre marknad. Vid mötet representerades Finland av kommunikationsminister Timo Harakka. 

Minister Harakka betonade att även om inresor till Finland inom persontrafiken är begränsade, måste godstrafiken garanteras för att konsekvenserna för näringslivet och vanliga konsumenter ska bli så små som möjligt. 

Finland har förbundit sig till gemensamma EU-åtgärder för att stävja spridningen av coronaviruset. I sina anföranden betonade medlemsländerna samarbete och samordning för att den inre marknaden ska fungera också under svåra förhållanden. Huvudtransportrutterna ska hållas öppna så att de därmed tryggar den kritiska godstrafiken.

Även minister Harakka vädjade till att bevara de europeiska transportkorridorerna.

- På grund av vårt geografiska läge har våra exporttransporter endast två alternativ: den västliga rutten via Danmark och den östliga, Via Baltica, via Polen. Båda korridorerna ska förbli öppna. Även sjötransporter är särskilt viktiga för oss.

EU-ministrarna konstaterade att transportföretagen behöver tillfälligt ökat stöd för att klara av undantagsförhållandena. Utöver de nationella bidragen behövs åtgärder på EU-nivå. 

- Vi i Finland gör allt vi kan för att flygbolag, rederier och andra transportföretag ska klara av undantagsförhållandena.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, specialmedarbetare, tfn 050 372 7062