EU:s transportministrar enades om de fortsatta åtgärder askkrisen föranleder

Pressmeddelande 04.05.2010 17.15 fi sv

EU:s transportministrar diskuterade följderna av askmolnet och vilka fortsatta åtgärder som behövs vid transportrådets extra möte som arrangerades i Bryssel den 4 maj. Finland representerades vid mötet av trafikminister Anu Vehviläinen.

Rådet godkände slutsatser som betonar att flygsäkerheten kommer i första hand och att säkerhetsstandaren bör vara hög. Rådet ansåg det vara nödvändigt att man utvecklar bedömningen och hanteringen av säkerhetsrisker samt att man på EU-nivå beslutar om säkra gränsvärden för den vulkaniska askan.

På minister Vehviläinens förslag specificeras i slutsatserna att det är flygsäkerhetsmyndigheterna som beslutar om vilka gränsvärden som ska följas.

I slutsatserna betonas också att man bör skynda på genomförandet av ett gemensamt europeiskt luftrum. Man bör också garantera det europeiska transportsystemets funktionssäkerhet och ett smidigt samarbete mellan olika former av trafik.

Rådet bad kommissionen beakta erfarenheterna från askmolnskrisen och de olika intressentgruppernas reaktioner då man granskar förordningen om flygresenärernas rättigheter.

I likhet med Finland förhöll sig många medlemsländer avvaktande till statsstöd. Vid diskussionerna efterlystes linjedragningar på EU-nivå och gemensamma kriterier för eventuella stöd.

Kommissionens tanke om att skjuta upp ruttavgifterna fick inte Finlands stöd.

- Förluster som förorsakats av askkrisen kan inte flyttas över från flygbolagen till dem som erbjuder flygtrafiktjänster. I de godkända slutsatserna nämns ingenting om att ruttavgifterna kan skjutas upp, konstaterade Vehviläinen.

I slutsatserna ber man kommissionen att rapportera om hur åtgärderna framskrider till det transportråd som sammanträder i juni 2010.

Ytterligare information
överdirektör Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871