null EU stöder Finlands trafikledsprojekt med 17 miljoner euro

EU stöder Finlands trafikledsprojekt med 17 miljoner euro

Pressmeddelande 19.11.2008 15.56 fi sv

Finland har fått trafikstöd på 17 miljoner euro av Europeiska unionen. Stöd beviljades för totalt tre trafikledsprojekt.

I år fick Finland för första gången stöd för ett livscykelprojekt, när 7,79 miljoner euro beviljades för motorvägsavsnittet Muurla-Lojo på väg E18. Dessutom anvisades 3,9 miljoner euro för att bygga bangården i Ilmala och 5,5 miljoner euro för planeringen av väg E18.

Stöden är så kallade TEN-stöd, som unionen beviljar för utveckling av Europeiska unionens huvudtrafiknät (Trans-European Networks).

Totalt utdelades stöd på cirka 140 miljoner euro, av det var Finlands andel cirka 12 procent.


Ytterligare information:
överingenjör Risto Murto, tfn (09) 160 28639 eller 040 505 3320
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474 eller 040 837 8794