Euroopan komissio ehdottaa uudistuksia sähköisen viestinnän sääntelykehykseen

Nyhet 20.09.2016 16.21 fi

Euroopan komission julkaisi 14. syyskuuta ehdotuksensa sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistamiseksi. Laajan toimenpidepaketin ehdotukset koskevat muun muassa nopeiden laajakaistaverkkojen edistämistä, radiotaajuuksien käyttöä ja numerointia sekä EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn hallinnollista rakennetta. Lisäksi paketissa käsitellään verkkoon pääsyä, sähköisten viestintäpalvelujen yleispalvelua ja laajemmin viestintäpalvelujen käyttäjän oikeuksia.

Esityksellä arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia EU:n jäsenmaiden digitaaliseen kehitykseen ja sähköistä viestintää koskevaan lainsäädäntöön.

Ministeriö toivoo sidosryhmiltä aktiivista osallistumista valtioneuvoston kannan valmisteluun. Lausunnot pyydetään toimittamaan ministeriön kirjaamoon 3. lokakuuta mennessä.