null Fakta- och underhållningsprogram dominerar tv-utbudet i Finland

Fakta- och underhållningsprogram dominerar tv-utbudet i Finland

Pressmeddelande 11.07.2012 12.05 fi sv

De tre största programkategorierna i det finländska tv-utbudet 2011 var i storleksordning faktaprogram (35 %), underhållning (23 %) och utländsk fiktion (18 %).

De största programkategorierna har varit i samma ordning redan i flera års tid. Av tv-utbudet 2011 var 40 procent utländsk produktion.

Resultaten framgår av undersökningen Finländskt tv-utbud 2011 som kommunikationsministeriet låtit utföra. Med i undersökningen var de riksomfattande avgiftsfria kanalerna TV1, TV2, FST5, Teema, MTV3, Subtv, Nelonen, JIM, Liv, The Voice, TV Viisi och SuomiTV. De tolv tv-kanalernas programutbud 2011 utgjorde i genomsnitt 1 199 timmar per vecka, dvs. mer än 168 programtimmar per dygn.

Ett mångsidigt tv-utbud garanteras även framöver

Under granskningsperioden 2008-2011 har MTV3 och TV2 varit de mest mångsidiga allmänna kanalerna. Programvariationen i de andra kanalerna har sjunkit långsamt eller förblivit oförändrad. Den offentliga servicens mångsidighet har också långsamt sjunkit men ändå förblivit mycket omfattande.

Programutbudet är något mer koncentrerat än året före granskningsperioden. Genom att granska koncentrationen mäter man om vissa programtyper dominerar programutbudet. Bland kanalerna görs en klar arbetsfördelning och inom bolagen får kanalerna olika slags programbetoningar.

- Ett mångsidigt och högklassigt tv-utbud har garanterats med kommunikationspolitiska beslut. Televisionen förfogar numera över betydligt mer sändningskapacitet än i början av millenniet och utbudet som tittarna har tillgång till har ökat avsevärt, berättar bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Det kommunikationspolitiska programmet för elektroniska medier som drar upp riktlinjerna för televisionens framtid innehåller lösningar för 2030-talet. Med dessa lösningar kan man garantera ett mångsidigt och högklassigt utbud även framöver samt säkra tittarnas ställning.

- Det är viktigt att de avgiftsfria kanalerna tillräckligt länge kan fortsätta med sändningar som kan tas emot med nuvarande anordningar. När remissbehandlingen är avslutad bedömer jag i synnerhet hur mycket sändningskapacitet som behövs för sändningar av nuvarande standarder efter 2016. Samtidigt bör man inom ramen för programmet främja utvecklingen av högupplösningsutbudet med den nya tekniken parallellt med det avgiftsfria utbudet, konstaterar minister Kiuru.

Allt svårare att klassificera program

Utbudet av faktaprogram har nästan fördubblats jämfört med 2007. Till kategorin faktaprogram hör förutom traditionella faktaprogram även kultur- och lifestyleprogram. Underhållningsprogrammens andel har ökat med tre procentenheter jämfört med föregående år.

Det blir allt svårare att klassificera underhållningsprogram och faktaprogram. De parallella tendenserna med allt mer "underhållningsbetonade" och "faktabetonade" program har skapat begreppet faktaunderhållning. Faktaunderhållningen har befäst sin ställning i synnerhet beträffande de kommersiella kanalerna och samtidigt ökat faktaprogrammens andel av hela utbudet.

Idrottsutbudets andel har minskat betydligt. Idrottens andel har minskat från 11 procent till 2 procent efter 2010. Detta beror framför allt på att kanalen Nelonen Sport blev en avgiftsbelagd kanal, Nelonen Pro.

Tv-bolagen anser webb-tv vara en viktig del av det nuvarande och framtida tv-utbudet. Under stickprovsveckan överfördes nästan 70 procent av programmen till webb-tv-tjänsterna.

Målet med rapporterna är att ge en kvantitativ översikt över de finländska kanalernas program och totalutbud. Undersökningen har pågått sedan 2000.

Ytterligare information

Juha Parantainen, byggnadsråd, tfn 0295 34 2383
Sini Wiren, planerare, tfn 0295 34 2532