Färjeavgifterna till Iniö avlägsnas vid årsskiftet

Pressmeddelande 29.06.2006 14.53 sv

Färjeavgifterna på Iniö förbindelsefartygsrutt skall avlägsnas helt från början av 2007. Tills dess uppbärs av resenärerna avgifter enligt de taxor som togs i bruk i början av året.

Taxorna på vissa avsnitt av Iniö förbindelsefartygsrutt fördubblades i början av 2006 för andra än de fast bosatta invånarna. Det skedde för att Sjöfartsverket på rutten tog i bruk en prissättning enligt fartyget i stället för en prissättning enligt den gjorda resan. De som anlitar förbindelsefartygsrutten har ansett att de nya avgifterna är oskäligt höga.

Enligt budgetförslaget för nästa år överförs Iniöförbindelsen från Sjöfartsverket till de avgiftsfria färjor som sköts av Vägförvaltningen. Kommunikationsministeriet anser emellertid att det för slutet av året inte är möjligt att genomföra specialarrangemang, som skulle kräva förändring av förordningen om Sjöfartsverkets avgifter.

Det nuvarande betalningsförfarandet som tillämpas på Iniö förbindelsefartygsrutt är det samma som på de andra stamrutterna i skärgården. Kommunikationsministeriet anser att den plötsliga höjningen av avgifterna är beklaglig för dem som anlitar rutten. Situationen rättas i alla händelser till vid årsskiftet, då förbindelsen definieras som den del av det allmänna, avgiftsfria vägnätet som upprätthålls av Vägförvaltningen.Ytterligare information:
byggnadsrådet Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474 eller 040 837 8794