null Fartygens rapporteringsformaliteter minskar

Fartygens rapporteringsformaliteter minskar

Pressmeddelande 19.03.2012 12.03 fi sv

Som ett led i främjandet av ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder vill man förenkla fartygens rapporteringsformaliteter.

I fortsättningen skulle en rapport till tullmyndigheterna räcka för fartyg som trafikerar mellan EU-länderna. Rapporten skulle ges genom att använda ett elektroniskt informationssystem. Tullens uppgift skulle vara att säkerställa att uppgifterna stämmer.

I dagens läge ska fartygen i EU:s interna sjöfart avge flera rapporter till olika myndigheter. Dessutom finns det talrika tull- och transportstadgor som gäller sjötransporter, men som inte förekommer i landsvägstransporter mellan medlemsländerna.

Syftet med lagförslaget är att verkställa direktivet om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och avgår från hamnar i medlemsstaterna. Direktivets syfte är att främja utvecklingen av den inre marknaden inom sjöfarten.

Statsrådet överlämnade en proposition om en ändring av lagen om fartygstrafikservice till riksdagen torsdagen den 15 mars.

Ytterligare information: Risto Murto, trafikråd, tfn 09 160 28639, 040 505 3320