Finalisterna i medieinnovationstävlingen utsedda

Nyhet 05.03.2015 14.09 fi sv

Tidning i postlådan (Bild: Rodeo)

Finalisterna i Kommunikationsministeriets medieinnovationstävling har utsetts. I finalen den 10 mars tävlar sammanlagt fem privatpersoner eller lag och åtta företag. Tävlingen ser ut att bli tuff eftersom alla finalbidrag är intresseväckande.

I serien privatpersoner/lag kvalade följande bidrag till finalen:

Prime

Prime är ett aggregat för avgiftsbelagt medieinnehåll. I den digitala Prime-tjänsten får läsaren mot avgift tillgång till innehåll som är blockerat bakom en betalvägg i valda finländska och utländska kvalitetsmedier. De mediepartner som samarbetar i tjänsten får en andel av avkastningen. Prime-teamet består av Mika Malin och Antti Oksanen.

Prejkfast

Projektet Prejkfast skapar en standardiserad tjänst för mikrobetalningar i digitala nyhetsmedier och tidskrifter. Via tjänsten är det kostnadseffektivt att sälja enskilda artiklar och andra små produkter. Teamet bakom Prejkfast är Kaj Arnö, Henrik de la Chapelle, Ami Hasan, Markku Hurmeranta, Mikael Johnson, Christian Moustgaard, Marcus Riska och Ralf Wahlsten.

TalkTV

TalkTV är en för mobilterminaler avsedd programspecifik chat om tv-program. TalkTV-idén lämnades in av Timo Kiippa.

Aatos

Aatos (aatos.net) är en journalistisk spotify och en intäktsmodell där kunden mot en månadsavgift får tillgång till enligt behov och önskemål anpassat tidskriftsinnehåll från flera olika tidningshus. Aatos-teamets medlemmar är Juha Honkonen och Paavo Virta.

Faktabaari

Faktabaari (faktabaari.fi) bygger på samtänk (crowdsourcing) och är ett verktyg för verifiering av fakta. Tjänsten testades och visade sig fungera bra i EU-valet. Utvecklingsteamet bakom Faktabaari är Mikko Salo, Tuomas Muraja, Jussi Salmio, Taru Taipale, Jukka Rautanen och Raine Tiessalo.

I företagsserien gick följande bidrag vidare till final:

Tässä ja nyt

Tässä ja nyt är ett tillägg till guidetjänsten Tässä.fi. Tilläggsdelen sammanför mobil reklam och lokalt innehåll enligt användarnas geografiska position utan att de behöver göra en separat sökning. Tävlingsbidraget Tässä ja nyt är inlämnat av Adfore Technologies Oy (adfore.fi).

www.ilmoituslaatikko.fi

Ilmoituslaatikko är en tjänst för möten mellan individer och grupper som tillåter ett bredare uttryckssätt för e-kommunikation och e-sökningar utifrån gemensamma intressen. Annonsering i Ilmoituslaatikko kan ske genom inbäddning på en redan existerande webbplats och tjänsten kan också användas som en plattform för centraliserad bokning och administration. Ilmoituslaatikko.fi är skapat av Huomentaina Oy (huomentaina.fi).

Copyright Finder

Copyright Finder gör det möjligt att följa upp hur publicerat e-material används, laddas ner och sprids i sociala medier samt att övervaka nyttjandet av materialet med avseende på upphovsrätten. Den insamlade informationen kan även användas för analysering och marknadsföring. Tävlingsbidraget är inlämnat av Music.Info Finland Oy.

Datomik

Datomik analyserar konsumenternas beteende på nätet. Datomik för samman medier, annonsörer och användare. Resultatet är ökad insikt i konsumentbeteende, effektiva online-marknadskampanjer samt extra intäkter för alla som publicerar på webben. Tjänsten anmäldes till tävlingen av Datomik Oy (datomik.com).

Avaus Asiakkuusmedia

Avaus Asiakkuusmedia öppnar nya möjligheter för kontinuerlig och riktad kundkommunikation i realtid i digitala medier. Företaget bakom tävlingsbidraget är Avaus Marketing Innovations Oy (avausmarketing.fi).

LiquidBlox

LiquidBlox (liquidblox.com) är ett webbaserat publiceringsverktyg för grafisk design och intelligent layout. Publikationer med LiquidBlox-layout är kompatibla med alla utrustningar. LiquidBlox är JHD Productions Oy:s (kamppissaitti.fi) tävlingsbidrag.

Leia ePaperi

Leia ePaperi är en digital helhetstjänst som ersätter papperstidningen. Tjänsten som är kostnadseffektivare än en papperstidning omfattar utrustning, innehåll och lätthanterlig fjärradministrerad programvara. Leia ePaperi deltar i tävlingen som Leia Medias (leiamedia.com) bidrag.

Rapport

Rapport är en gräsrotsfinansierad (crowdfunded) tjänst genom vilken vem som helst kan beställa högklassiga journalistiska tjänster direkt av en professionell journalist. Rapport.fi är ett tävlingsbidrag inlämnat av Rapport Journalismi Oy (rapport.fi).

Tävlingen fortsätter i finalen

Juryn har beretts tillfälle att ta del av samtliga tävlingsbidrag på förhand. Under denna vecka har juryns medlemmar möjlighet att ta även sådana kandidater till final som inte fanns med i kvalomgången.

Medieinnovationstävlingen utmanade medborgare och företag att ta fram nya idéer, synsätt, tjänster och förfaranden för digitala medier. Syftet med tävlingen är att påskynda mediebranschens övergång till den digitala eran.

Den sammanlagda prissumman är 220 000 euro. Priserna beviljas i form av statsbidrag för exempelvis vidareutveckling av tävlingsbidragen. Beloppet på de enskilda priserna varierar mellan 5 000 och 50 000 euro.

Twittra om tävlingen med hashtag #mediainnovaatio