Tillbaka

Finanspolitiska ministerutskottet: Landöverlåtelserna i Mellersta Böle bör göras under år 2005

Finanspolitiska ministerutskottet: Landöverlåtelserna i Mellersta Böle bör göras under år 2005

Pressmeddelande 15.02.2005 00.00 sv

Regeringens finanspolitiska ministerutskott förordar att förvaltningen av de statsägda områdena i Mellersta Böle under år 2005 överförs till finansministeriet och i tilläggsbudgeten vidare till Senatfastigheter. Utskottet beslöt om ärendet tisdagen den 15 februari.

Kommunikationsministeriet bör tillsammans med finansministeriet inleda förberedelserna för överföringen av områdets förvaltning så att överlåtelsen till Senatfastigheter kunde göras då planförslaget blivit färdigt. Delgeneralplanen för Mellersta Böle torde komma upp för beslut i Helsingfors stadsfullmäktige under detta år.

Enligt avsiktsförklaringen får staten undantagsvis till godo hela den värdestegring från de statsägda områdena som är en följd av planeringen. För att staten skall få en eventuell nytta av planeringen förutsätts att den i fortsättningen kraftigt satsar på att skapa förutsättningar för att bygga ut området.

Avsiktsförklaringen om att överlåta området gjordes år 2002, då man enades om att planera det så att Mellersta Böle effektivt skall kunna utnyttjas för kontors- och bostadsbyggnader. För det talar i synnerhet områdets trafikmässigt goda läge. Det är meningen att man på området skall bygga minst 250 000 kvadratmeter våningsyta. Byggnadsarbetet kan troligen inledas tidigast år 2009.

Ytterligare information:

statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325
byggnadsrådet Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260