Finanspolitiska ministerutskottet: tilläggsutredningar behövs om kombiisbrytaren

Pressmeddelande 04.10.2005 14.47 sv

Regeringens finanspolitiska ministerutskott vill ha ytterligare tilläggsutredningar om anskaffningen av kombiisbrytartjänster. Frågan utreds i samarbete mellan kommunikationsministeriet, miljöministeriet, Sjöfartsverket och Finlands miljöcentral.

Regeringen har förbundit sig att beställa tjänster av en ny typ av oljebekämpningsfarkost som fungerar i isförhållanden. Målsättningen är inskriven i regeringsprogrammet och för ändamålet finns i detta års budget en beställningsfullmakt på 134 miljoner euro.

Sjöfartsverket och Finlands miljöcentral fick i anbudsgivningen två anbud, inlämnade av statens rederiaffärsverk Finstaship. Anbuden gjordes både för anskaffning av ett nytt fartyg och för att förse kombiisbrytaren Fennica med oljebekämpningsegenskaper. Båda alternativen visade sig vara dyrare än man väntat sig. De anbud Finstaship gjort är i kraft till årets slut.

Enligt finanspolitiska ministerutskottet visar det låga deltagandet i anbudsgivningen och de högt prissatta anbuden att det behövs mer tid för utredningar. Innan man fattar det slutliga beslutet om anskaffning är det skäl att överväga om det kunde finnas mer ekonomiska sätt att beställa de tjänster som behövs.

Utredningsarbetet bör vara klart i slutet av november. Anskaffningen av kombiisbrytaren tas på nytt upp till behandling i finanspolitiska ministerutskottet senast i början av december.

(Ett gemensamt meddelande av kommunikationsministeriet och miljöministeriet)


Ytterligare information:
generaldirektör Markku Mylly, Sjöfartsverket, tfn 0204 48 4201 eller 0400 568 792
miljörådet Olli Pahkala, miljöministeriet, tfn (09) 160 39737 eller 050 5250 891