null Finavia, Arctia Shipping och Meritaito inleder sin verksamhet vid årsskiftet

Finavia, Arctia Shipping och Meritaito inleder sin verksamhet vid årsskiftet

Nyhet 01.12.2009 15.49 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen undertecknade den 1 december 2009 stiftelseurkunderna för de statliga aktiebolag som ska grundas på ministeriets förvaltningsområde, Finavia Oyj, Arctia Shipping Oy och Meritaito Oy.

Luftfartsverket Finavia är från början av 2010 Finavia Oyj (fram till den 31 december 2009 Finavia Holding Oyj). Av Rederiverkets affärsverksamheter grundas Arctia Shipping Oy (fram till den 31 december 2009 Arctia Holding Oy) och Sjöfartsverkets interna produktion bolagiseras i början av året till ett bolag som får namnet Meritaito Oy (fram till den 31 december 2009 Meritaito Holding Oy).

Bolagiseringen av affärsverken grundar sig på kritik från Europeiska kommissionen mot den finska modellen med statliga affärsverk. Bolagiseringen hänför sig också till att Trafikverket grundas och inleder verksamheten i början av 2010. I det sammanhanget skiljer man åt beställnings- och produktionsfunktionerna för trafiklederna.