Finavias avsikt: kompetent och diversifierad styrelse

Nyhet 19.09.2016 14.00 fi sv

Den statliga ägaren har alltid strävat efter att utse en kompetent och diversifierad styrelse i Finavia Abp där det ingår representanter för så många branscher som möjligt. I utnämningarna har man på förhand tagit hänsyn till eventuella bindningar.

För att ge en bättre helhetsbild har ministeriet sammanställt ett dokument över Finavia Abp:s styrelser åren 2010–2016.

En länk till bilagan Finavia Abp:s styrelser 2010–2016 (på finska) finns i samband med det finskspråkiga pressmeddelandet.