Finland ansöker om 17,15 miljoner euro i TEN-stöd

Pressmeddelande 02.09.2010 16.47 fi sv

Av det TEN-stöd som Europeiska unionen årligen beviljar ansöker Finland om 17,15 miljoner euro för år 2010. TEN-stödet är avsett för utveckling av de allmäneuropeiska trafiknäten.

Finanspolitiska ministerutskottet förordade onsdagen den 1 september kommunikationsministeriets förslag beträffande stödets storlek och användningsändamål.

Finland ansöker om det årliga stödet för fyra ändamål: förberedande arbete för väg E18 på avsnittet mellan Forsby och Kotka, planering av väg E18, förbättring av servicenivån på banavsnittet Seinäjoki-Uleåborg och förberedande arbeten för ett dubbelspår på avsnittet Karleby-Ylivieska.

För planeringsarbetena ansöks om stöd på 50 procent och för byggnadsarbetena stöd på 10 procent.

Det förberedande arbetet på avsnittet Forsby-Kotka omfattar planer för att bygga ut vägen till motorväg från Forsby till Lovisa och för att bygga en motorväg från Lovisa till Kotka. De totala kostnaderna för det förberedande arbetet är 3,5 miljoner euro, för vilket Finland ansöker om 1,75 miljoner i stöd.

På motsvarande sätt ansöker Finland om 6,9 miljoner euro i stöd för byggnadsplaneringen av E18-avsnitten Ring III, omfartsvägen vid Fredrikshamn och motorvägen Fredrikshamn-Vaalimaa. De totala kostnaderna för planeringsskedet är 13,8 miljoner euro.

Förbättringen av servicenivån på banavsnittet Seinäjoki-Uleåborg ingår i totalplanen för utveckling av banavsnittet. Till det här projektet på 62 miljoner euro ansöker Finland om 6,2 miljoner i stöd.

För förberedande arbete för ett dubbelspår på avsnittet Karleby-Ylivieska ansöks om 2,3 miljoner euro i stöd. Mellan Karleby och Ylivieska byggs under 2011-2014 ett dubbelspår och samtidigt görs en grundlig förbättring av det nuvarande spåret. De totala kostnaderna för det förberedande arbetet är 4,6 miljoner euro.

Enligt den tidtabell kommissionen preliminärt har meddelat fattas besluten om TEN-stödet i februari 2011.

Ytterligare information
trafikrådet Tuomo Suvanto, tfn 09 160 28551 eller 040 777 8127