null Finland ansöker om förlängning av EU:s coronaundantag

Finland ansöker om förlängning av EU:s coronaundantag

Pressmeddelande 27.05.2021 11.36 fi sv en

Finland har ansökt hos Europeiska kommissionen om förlängning av coronatidens undantag i fråga om yrkeskompetens inom vägtrafiken, förarbevis inom järnvägstrafiken och sjöfartsskydd. En förlängning anses nödvändig på grund av det oförutsedda epidemiläget.

En förlängning av tidsfristen för gällande undantag söks fram till den 31 oktober 2021. Regeringen fattade beslut om detta vid sitt sammanträde idag den 27 maj 2021.

Inom vägtrafiken gäller undantagen yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

Inom järnvägstrafiken är det fråga om lokförarbevis och kompletterande intyg, koncession för järnvägsföretag, temporär koncession och säkerhetsintyg samt bannätsförvaltares säkerhetstillstånd.

Inom sjöfarten gäller förlängningarna tidsfristerna för hamnarnas sjöfartsskyddsbedömningar och övningar med avseende på sjöfartsskydd.

Dessutom har det föreslagits att giltighetstiden för vissa andra nationella undantag som föreskrivits med anledning av coronaepidemin ska förlängas till den 31 oktober 2021. Undantagen gäller lotsning, sjöfart och kollektivtrafik.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet ska sända ett brev om detta till kommissionen. I brevet redogörs för den finska regeringens beslut att ansöka om förlängning av coronatidens undantagsarrangemang.

Efter kommissionens beslut informerar ministeriet intressentgrupperna.

Ytterligare information:

Vägtrafik: Saara Louko, specialsakkunnig, tfn 050 326 4741

Järnvägstrafik: Risto Saari, trafikråd, 040 829 8132

Sjöfart: Suvi Kankare, överinspektör, tfn 050 478 4743