Tillbaka

Finland har förmånliga bredbandsförbindelser

Finland har förmånliga bredbandsförbindelser

Pressmeddelande 25.01.2006 11.57 sv

Priset på bredbandsförbindelser sjönk senaste år i hela Europeiska unionen. I Finland sjönk priserna litet mindre än i genomsnitt. Finland är emellertid ett av de förmånligaste EU-länderna.

Uppgifterna framgår ur en utredning som kommunikationsministeriet låtit göra. I den undersöktes priset på bredbandsförbindelser i EU-länderna i oktober 2005. Undersökningen gjordes nu för tredje gången. I Finland har prisnivån för bredbandsförbindelser på några år sjunkit från att ha varit en av de högsta i Europa till att vara en av de lägsta. I undersökningen har man för varje EU-land räknat ut ett vägt prismedeltal i förhållande till antalet anslutningar för tre olika hastigheter (512 kbit/s, 1 Mbit/s och 2 Mbit/s).

Priset på bredbandsförbindelser har sjunkit som en följd av hårdare konkurrens och förmånskampanjer. Kampanjerbjudanden kan emellertid i vissa länder binda konsumenterna med avtal på upp till tre år. Marknadsföringskampanjerna har i Finland varit betydligt måttfullare än i många andra EU-länder.

De fömånligaste bredbandsförbindelserna finns enligt undersökningen i Litauen, Nederländerna, Estland och Italien. Beträffande de långsammaste bredbandsförbindelserna är Finland det fjärde förmånligaste landet. För de snabbaste förbindelserna på 2 megabit placerar sig Finland på tionde plats. De dyraste bredbandsförbindelserna fanns i Grekland.

I hela EU, de nya medlemsländerna medräknade, finns bredband i vart fjärde hushåll. I Finland finns enligt undersökningen bredbandsförbindelse i över 40 procent av hushållen.Ytterligare information:
kommunikationsrådet Kari T. Ojala, tfn (09) 160 28725, 0400 812 509
forskare Mikael Åkermarck, tfn (09) 160 28396, 0400 533 847