Tillbaka

Finland ratificerade den internationella konventionen om hantering av barlastvatten

Finland ratificerade den internationella konventionen om hantering av barlastvatten

Nyhet 08.09.2016 17.17 fi sv en

Finland har ratificerat den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten antagen av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) 2004. Anslutningsinstrumentet deponerades hos IMO:s generalsekreterare Kitack Lim den 8 september.

Barlastvattenkonventionen träder i kraft internationellt tolv månader efter det att 30 stater med 35 procent av världens tonnage har anslutit sig till den.

Ikraftträdandet innebär att fartyg i utrikestrafik i regel måste ha utrustning som hanterar barlastvattnet. Internationella sjöfartsorganisationen IMO beslutade 2013 att utrustning för hantering av barlastvattnet ska installeras inom fem år efter det att konventionen träder i kraft, alltså senast 2022.