Finland vill ha utredning av tillgången på lågsvavligt fartygsbränsle

Pressmeddelande 04.05.2010 15.33 fi sv

Finland stöder Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) målsättning för övergången till lågsvavligt fartygsbränsle år 2015. Finland vill emellertid att EU-kommissionen gör en utredning av tillgången på lågsvavligt bränsle i god tid innan de nya begränsningarna för svavelhalten träder i kraft.

Finlands målsättning slogs fast av EU-ministerutskottet som höll ett möte den 30 april. Åland vill dessutom betona att de kommande besluten inte får inverka negativt på de sjötransporter som öområden är beroende av.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO godkände 2008 den förnyade luftskyddsbilagan i det allmänna MARPOL-avtalet. Enligt den ska man bland annat på Östersjön och Nordsjön övergå till en svavelhalt på 0,1 procent år 2015.

De nya bestämmelserna i luftskyddsbilagan minskar betydligt de skadliga hälsoeffekterna från svavelutsläpp och småpartiklar. Alla andra former av transport har övergått till att använda lågsvavligt bränsle för mer än tio år seden.

Finland anser det vara viktigt att en tillräcklig tillgång på lågsvavligt bränsle är garanterad innan de nya utsläppsreglerna träder i kraft. Man bör också se till att beslutet inte förorsakar ett oskäligt pristryck på sjötransporterna och inte heller leder till att godstransporterna flyttar över från sjörutterna tillbaka till landtransporter, vilket är emot EU:s transport- och miljöpolitiska målsättningar.

Man kommer att svara på utmaningen i den nya miljöstandarden också genom att främja utvecklingen av miljöteknik för sjöfarten.

Ytterligare information
överdirektör Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013, 040 754 9871