Tillbaka

Finländarna nöjda med postens verksamhet, förhåller sig positivt till förändringar

Finländarna nöjda med postens verksamhet, förhåller sig positivt till förändringar

Pressmeddelande 12.01.2007 09.38 sv

Privatpersoner och företag är nöjda med postverksamheten i Finland. Enligt en undersökning som kommunikationsministeriet låtit göra anser man att postens verksamhet är pålitlig och yrkeskunnig.

Av privatpersonerna är 73 procent och av företagen 66 procent allmänt nöjda med postverksamheten. Man är litet mindre nöjd än år 2004, men i synnerhet privatpersoner är nöjdare än under perioden 1996-2002. Kommunikationsministeriet har klarlagt åsikterna om posttjänsterna vartannat år sedan 1996.

Mest belåten är man med verksamhetsställenas öppethållningstider, kundtjänstpersonalens yrkeskunnighet samt med hur snabbt brevförsändelserna befordras och hur väl försändelserna transporteras fram i oskadat skick.

Allt fler är nöjda med antalet verksamhetsställen: 57 procent av privatpersonerna och 61 procent av företagen anser att det finns lagom många verksamhetsställen i Finland. Antalet sådana som förhåller sig kritiskt har minskat snabbt.

Av privatpersonerna är 70 procent och av företagen 67 procent nöjda med postutdelningen. De som är nöjda med distributionen har blivit något färre de senaste åren. Posten anländer till de flesta hem och företag under förmiddagen. De flesta anser att posten delas ut vid en lämplig tidpunkt.

Privatpersonerna tillfrågades om vad de tycker om eventuella förändringar i postdistributionen. Två tredjedelar ansåg att det inte är någon olägenhet att förstaklassbrev anländer en dag senare om de delas ut redan på morgonen tillsammans med tidningen. En knapp majoritet ansåg också att breven kunde anlända en dag senare om tidningarna delas ut tidigare som morgonutdelning. Nu förhåller man sig litet positivare till en eventuell fördröjning av brevutdelningen än för två år sedan.

Ytterligare information
konsultativa tjänstemannen Asta Virtaniemi, tfn (09) 160 28608, 040 519 6762