null Finländskt luftrum kommer inte att stängas på grund av askmolnet

Finländskt luftrum kommer inte att stängas på grund av askmolnet

Nyhet 26.05.2011 10.44 fi sv

Myndigheterna har beslutat att det finländska luftrummet och finländska flygplatser inte kommer att stängas till följd av askmolnet från vulkanen Grimsvötns utbrott på Island. För att trygga flygsäkerhetens har Trafiksäkerhetsverket Trafi emellertid utfärdat anvisningar för flygtrafiken inom askmolnets spridningsområde. Beslutet gäller t.o.m. 6.6.2011.
Den viktigaste förändringen mot förra året är klassificeringen av askområdena efter askkoncentrationen. Trafi anger riktlinjerna för vilka villkor som gäller för flygningar i dessa områden och i vilka områden all flygtrafik är förbjuden.
Dessutom har Trafi instruerat Finavia att säkerställa att flygoperatörerna har tillgång till uppdaterad information om askmolnets spridning samt uppgifter om förutspådda halter.